nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Unconditional Surrender! World War 2 in Europe

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 3000 min
Herní svět: 2. světová válka
Herní kategorie: válečná
Čeština: není
Vydavatelé: GMT Games
Autoři: Salvatore Vasta
Rok vydání: 2014
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

“My níže podepsaní, jednajíc z autority Německého vrchního velení, se tímto bezpodmínečně vzdáváme vrchnímu veliteli spojeneckého expedičního sboru a současně Sovětskému vrchnímu velení a to jménem všech jednotek podléhajících Německému velení, ať jsou na zemi, moři či ve vzduchu.”

Dne 7. 5. 1945 podepsal v Remeši generál plukovník Alfred Jodl bezpodmínečnou kapitulaci Německé branné moci (*).

Jak již název hry Unconditional Surrender! World War 2 in Europe napovídá, jedná se o válečnou hru zasazenou do období 2. světové války, která se odehrává na bojištích v Evropě a ve Středomoří. V závislosti na zvoleném scénáři mohou hru hrát dva až čtyři hráči.

Komponenty

Hra se odehrává na dvoudílné mapě zobrazující Evropu, část blízkého východu a severní Afriku.

Mapa

Mapa je tvořena hexy, z nichž každý představuje cca 50 - 65 km. Moře jsou pak dělena na mořské zóny, ve kterých se odehrávají námořní operace.

Hráči mají k dispozici jednotky na úrovni "armád" (na místo jednotlivých divizí, či ještě menších jednotek), z čehož vyplývá důraz spíše na strategickou, než taktickou stránku konfliktu. Výsledkem je i malý relativně malý počet žetonů, když nejpočetnější Sovětská frakce má 56 pozemních armád.

Sovietská armáda

Žetony námořních a leteckých útvarů pak nepředstavují aktuální umístění lodí a letadel, ale jejich základy, ze kterých operují.

Na jednom hexu mapy nesmí být nikdy více než jedna jednotka daného druhu, tedy jedna pozemní armáda, jedna bombardovací skupina, jedna stíhací skupina, jedna flotila válečných lodí a jeden konvoj.

Pochopitelnou výjimkou je dočasné překrytí jednotek při jejich pohybu.

Průběh hry

Hra probíhá na kola, která představují jeden kalendářní měsíc. Každé je členěno na následující fáze:

 1. Fáze počasí - Hráč za Osu hodem kostky určí jaké počasí bude panovat v tomto kole (dlužno dodat, že mapa je rozdělena do čtyř pásem – studené, mírné, teplé a pouštní).

 2. Fáze vyhlášení války - Možnost vyhlásit válku neutrálním zemím.

 3. Ekonomická faze - Nyní se určuje počet bodů produkce pro každou zemi.

 4. Fáze strategické války - Hráč za Osu vyřeší následky strategického bombardování a ponorkové války.

 5. Fáze strategického přesunu - Každý z hráčů má možnost strategicky přesunout jednu leteckou, nebo pozemní jednotku.

 6. Operační fáze - Dělí se na akční část a část zajištění zásobování. Více viz níže uvedený detailní popis.

 7. Zásobovací fáze - Nezásobené jednotky jsou oslabeny, nebo zničeny.

 8. Fáze posil - Oslabené jednotky mohou být posíleny na plný stav, z námořních, či leteckých jednotek mohou být odstraněny dvě „únavy“ (sorties).

 9. Fáze vylepšení - Jednotky mohou být nahrazeny jejich modernizovanými variantami.

 10. Fáze mobilizace - Hráči mohou povolat zcela nové jednotky.

 11. Fáze diplomacie - Hráči pomocí žetonů vyhodnocují výsledky svého diplomatického úsilí.

 12. Fáze kontroly vítězství

 13. Fáze konce kola

Každý hráč odehraje aktuální fázi, než je zahájena fáze další. Pořadí hráčů v rámci fáze je 1. Osa, 2. Západní spojenci, 3. Sověti. Výjimkou je jen fáze počasí a fáze strategické války, které s následky pro všechny hráče obstará hráč za Osu.

Operační fáze - akční sub-fáze

Základ hry spočívá v operační fázi - respektive v její akční sub-fázi, ve které hráči aktivují jednotky. Oproti některým jiným hrám, není operační fáze rozdělena na fázi pohybu a fázi boje. V rámci jedné aktivace jednotky může dojít jak k pohybu tak boji a to v jakémkoli pořadí i opakovaně.

Aktivace pozemních jednotek je podmíněna utracením tzv. produkčních bodů. V závislosti na typu armády získá hráč 10 nebo 8 bodů pohybu, které může utratit za pohyb, nebo boj. Aktivaci jednotky nelze přerušit k aktivaci jiné. Určitou výjimkou je podpora letectva při boji.

Ve hře existují dvě varianty pozemního boje a to je mobilní útok a tzv. „assault“ což je koordinovaný útok více jednotek. Druhý jmenovaný je pochopitelně účinnější, ale aktivace jednotky začleněním do assaultu končí, zatímco po mobilním útoku může pokračovat dalším pohybem, popřípadě i dalším mobilním útokem (a po něm klidně dalším atd.)

Námořní a letecké síly se aktivují zadarmo a je možné je aktivovat opakovaně. Nicméně v průběhu své aktivace sbírají „únavu“ tzv. „sorties“, které je možné odstranit jen po zaplacení produkčních bodů a vždy maximálně dvě sorties u jedné jednotky za kolo.

Při boji, ať už pozemním, námořním, nebo vzdušném, si každý ze zúčastněných hráčů hodí jednou kostkou a k výsledku si přičte/odečte příslušné bonusy/postihy. Výsledek pak vyčte z bojové tabulky.

Varianty

Hra obsahuje 4 tréninkové scénáře, 7 scénářů pro dva hráče, 6 scénářů pro tři hráče ( z nichž ty větší jsou hratelné i ve čtyřech).


* Pro velký úspěch a po námitkách Sovětů následovala druhý den repríza v Berlíně, tentokráte v obsazení Keitel, Von Friedeburg, Stumpf.

Autor: chilly