nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Tower of Babel

Počet hráčů: 3 - 5
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 45 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: ekonomická
Čeština: není
Vydavatelé: 999 Games
Hans im Glück
Rio Grande Games
Autoři: Reiner Knizia
Rok vydání: 2005
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

"Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž. Hospodin řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi."

Hráči společně budují osm divů starého světa (osmým divem je právě zmíněná babylónská věž) - pravidla jsou však nastavena tak, že osmý div nelze dokončit. Každý hráč usiluje o co největší podíl na stavebních pracích dokončeného divu a získání co nejvyššího počtu stavebních disků – obojím získává vítězné body. Hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů vítězí!

Hra probíhá na kola. Aktivní hráč má ve svém tahu prakticky dvě možnosti: pasovat (a získat kartu) či stavět. Během stavby se i jeho protihráči podílí na stavbě a umisťují na stavbu své žetony. Stavba probíhá následovně:

  • Určení divu - aktivní hráč se vybere div a umístí na něj svoji figurku. Přitom si zvolí jeden z dostupných stavebních disků a vezme si jej (na začátku hry jsou na každém divu k dispozici tři stavební disky). Číslo na disku vyžaduje určitý počet a druh karet.
  • Nabídka - každý ze soupeřů učiní nabídku aktivnímu hráči. Všichni společně nabídnou stavební karty a ve stejném okamžiku je odhalí.
  • Výběr soupeřů - aktivní hráč si nyní vybere nabídku - od jednoho či více hráčů, příp. od žádného.
  • Stavba - aktivní hráč nyní dodá tolik stavebních karet, kolik je zapotřebí dle údaje na zvoleném stavením disku (sčítá vlastní karty a karty, které přijal v nabídce od soupeřů). Aktivní hráč získává disk a všichni hráči umístí na stavbu na herním plánu tolik svých žetonů stavebních pracích, kolik jejich karet bylo ke stavbě použito.
  • Konec tahu - na konci tahu aktivního hráči získají všichni jeho soupeři, kteří nabídli karty ke stavbě, tolik vítězných bodů, kolik jejich karet bylo odmítuto. V úplném závěru tahu si všichni vezmou jednu stavební kartu a může začít další kolo.
  • Bodování - jakmile některý z hráčů získá poslední stavební disk některého divu, je tento div dokončen a probíhá jeho obodování. Udělují se body za většinu umístěných stavebních žetonů - hodnotí se klasicky první a druhé místo (a případné shody).

Hra končí v okamžiku, kdy některý z hráčů získal poslední stavební disk jednoho druhu. Proběhne ještě závěrečné bodování - čím více hráč nashromáždil disků jednoho druhu, tím více bodů za ně získá. Vítězí hráč s nejvíce body.


 

Shrnutí: Jednodušší dražební eurohra nutící hráče činit v každém tahu taktická rozhodnutí.

 

Autor: PJ

Další názvy této společenské hry

  • Turmbau zu Babel, Der