nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Successors (3rd Edition)

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: desková hra, válečná
Čeština: není
Vydavatelé: GMT Games
Autoři: John B. Firer
Mark Simonitch
Richard H. Berg
Rok vydání: 2008
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

Když roku 323 př.n.l. zemřel Alexandr Veliký, zanechal svou ohromnou říši, kterou dobil, bez jasného dědice. Krátce po jeho smrti mezi sebou začali Makedonští generálové válčit o to, kdo se stane správcem nebo nástupcem Alexandrova impéria. Okolu roku 305 př.n.l. se své snahy vzdali a začali si budovat svá vlastní království.

Successors (následníci) je historická válečná hra odehrávající se v období cca 20 let po smrti Alexandra Velikého. Na začátku hry ovládá každý hráč 2-4 generály a kontroluje jim svěřené části území - provincie. V průběhu 5 herních kol usilují hráči o získání vlády nad pozůstatky Alexandrovy říše. Vítězství mohou dosáhnout buď vojenskou silou nebo získáním dostatečné legitimity – nároku na trůn.

Průběh hry:

Na začátku každého kola se určí pořadí hráčů a označí Usurpátor. Usurpátorem se stává hráč s největším počtem vítězných bodů a ostatní hráči na něj mohou v tomto kolo útočit, bez ztráty titulu šampióna. Poté každý hráč rozmístí své posily a obdrží 5 „Tyche“ karet.

Následuje stategická fáze hry, která se skládá ze 4 kroků (tzv. segmentů). Počínaje prvním hráčem, odehraje postupně každý hráč strategickou fázi. Tato fáze se opakuje celkem 5 krát, dokud hráčům nedojdou Tyche karty.

 • Surrender segment – každá armáda aktivního hráče může zabrat území nepřítele nebo učinit pokus o obléhání nebo podmanění.
 • Tyche segment - aktivní hráč musí povinně zahrát 1 kartu a to buď na operační body nebo na událost popsanou na kartě. Za operační body může hráč aktivovat generála, najímat jednotky nebo rozšiřovat svůj vliv do dalších provincií.
 • Movement segment (pohyb, obléhání, boj) – hráč si hodí na pohyb a podle toho, zda je výsledek větší, rovný či menší než inciativa generála, dostane 2-4 pohybové body. Ty může využít k pohybu příp. místo pohybu učinit pokus o obléhání nebo podmanění.
 • Forage segment – zkontroluje se zda hráči nepřekročili limity počtu jednotek na daném území. V kladném případě přijde armáda o 1 bojovou jednotku.

Poté, co hráči odehrají všech 5 karet, se vyhodnotí izolace. Během této fáze se odstraní všechny žetony vlivu, které nelze „propojit“ s generály nebo hlavními městy. Na konci pátého kola se určí vítěz; jinak hráči pokračují v dalším kole.

Souboj:

Vstoupí-li hráč na území s nepřátelskou armádou, dojde k boji. Boj probíhá tak, že hráči sečtou sílu všech jednotek v armádě, přičtou bonus za místní jednotky a hodí dvěma kostkami. Hod je upravem bojovými schopnostmi velícího generála a výsledek je porovnán s bojovou tabulkou. Hráč, který získá vyšší skóre, bitvu vyhrává a přijde o 0-1 jednotku. Hráč, který bitvu prohrál, přijde o všechny jednotky žoldáků, slonů, makedonské jednotky si hodí na vyčerpání a zbylé jednotky se umístí do tzv. dispersed boxu. Odtud se na začátku kola vrací do hry společně s posilami.

Některé další prvky ve hře:

 • Hra obsahuje nezávislé armády a území, které jsou aktivovány pomocí událostí na kartách.
 • Po ovládnutí některých provincií nebo měst získá hráč kontrolu nad námořní flotilou a může napadnout hráče, který se snaží vykonat námořní pohyb.
 • Hráči mohou ovládat potomky královského rodu a získat tak body legimity.
 • Určitý typ jednotek může před bojem dezertovat a připojit se k hráči s vyšší legitimitou.


Konec hry:

Ve hře lze zvítězit třemi způsoby:

 1. Hráč dobyde území s dostatečnou hodnotou vítězných bodů. Hodnota bodů zavisí na počtu hráčů.
 2. Hráč získá 18 bodů legitimity.
 3. Pokud žádný z hráčů nesplní vítězné podmínky do konce pátého kola, stává se vítězem hráč s největším počtem vítězných bodů.

Autor: Parxel