nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Shitenno

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: strategická
Čeština:
Vydavatelé: Ludonaute
Autoři: Cédric Lefebvre
Rok vydání: 2011
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

Nad horizont pomalu stoupá slunce. Na brnění vojáků se sráží ranní rosa a všichni napjatě očekávají nadcházející bitvu. Generál se rozhlédne po armádě. Jednotky stojí v pravidelných rozestupech - kopiníci, střelci s nabitými arkebuzami, po stranách jízda. Všichni čekají jen na povel velitelů, aby mohli zaútočit a slavně zvítězit nebo padnout se ctí a setkat se na onom světě se svými druhy. Konečně se za kopci objevují první nepřátelské jednotky. Už je to tady!

Cílem hry Shitenno je postupně ovládnout co nejvíc pozic ve vybraných provinciích Japonska, za což jednotliví hráči získávají různý počet bodů. Hráč s nejvyšším počtem bodů si vyslouží nejvyšší vděčnost svého pána.


Příprava hry:

Hráči rozloží na stůl plán hry. V každé z osmi provincií na plánu jsou zobrazeni vedle sebe tři nebo čtyři stejní vojáčci. Vždy první vojáček v provincii stojí v tradiční japonské bráně. Na jeho místo se položí náhodně vybrané tři bonusové žetony s vyobrazením vojáčka a malou ikonkou bonusu nahoře. Každý hráč si vybere jednu ze čtyř karet generálů, odpovídající ukazetele skóre a kameny vlivu podle počtu hráčů (12/10/8 kamenů ve hře 2/3/4 hráčů). Zbylé kameny vlivu se vyřadí.

Karty s jedním nebo dvěma bojovníky se smíchají dohromady a náhodně se přidělí dvě z nich každému hráči. Každý hráč navíc dostane náhodně vybranou kartu titulu a tu položí před sebe. Pokud hraje menší počet hráčů než tři, zbývající karty titulů a odpovídající karty vlivu se zatím nepoužijí. Lze je změnit v příštím kole. Balíčky zbývajících karet bojovníků a koku se položí rubem nahoru na příslušná místa na herním plánu.


Průběh hry:

Každé kolo hry má dvě fáze (v pravidlech označené jako sudé a liché roky). V první fázi jde o rozdělování karet, ve druhé o obsazování jednotlivých pozic v provinciích pomocí kombinací karet bojovníků popř. koku (peněz).

1. Rozdělování karet

Hráč, který na začátku získal kartu s nejvyšším titulem tj. s nejvyšším počtem monů (erbů) klanu Tokugawa (1-4) je označen jako Tairó a pověřen rozdělením karet. Podle následujícícho klíče si vezme z balíčků odpovídající počet karet bojovníků a koku a otočí je před sebe lícem nahoru:

 • 2 hráči - 4 karty bojovníků, 2 karty koku
 • 3 hráči - 6 karet bojovníků, 3 karty koku
 • 4 hráči - 8 karet bojovníků, 4 karty koku

Tairó vybere jednu kartu hierarchie odpovídající jedné z těch karet titulů, které jsou ve hře (závisí na počtu hráčů), k ní přidá jakýkoliv počet karet bojovníků a/nebo karet koku a nabídne vytvořenou sestavu hráči, který je v hierarchii pod ním. Hráč, kterému je sestava karet nabídnuta, má dvě možnosti. Buď sestavu přijme a pak už se v této fázi hry neúčastní nebo nepřijme a tím ji postoupí hráči, který je v hierarchii pod ním. Pokud nějaký hráč sestavu přijme, Tairó vytvoří novou sestavu a opět ji nabídne dle hierarchie hráči, který ještě sestavu nemá. Pokud sestavu nepřijme ani jeden z hráčů, vrací se zpět, Tairó je nucen si sestavu vzít sám, v této fázi se již hry neúčastní a hráč, který je v hierarchii pod ním, se stává novým Tairó atd.

Pokud hrají pouze dva hráči nebo při hře více hráčů už zbývá jen Tairó a jeden další hráč (ostatní přijali sestavu karet), rozdělí Tairó zbývající karty na dvě sestavy podle stejného postupu s tím, že je na dalším hráči, kterou z vytvořených sestav přijme. Poté, co všichni hráči obdrželi sestavu karet, přesunuje se hra do další fáze tj. obsazování provincií.

2. Obsazování provincií

Každý hráč dostal na začátku dvě karty bojovníků. K tomu přijal v první fázi kola určitou sestavu karet, kde byly karty bojovníků a/nebo koku a karta hierarchie. Tato karta opět podle počtu monů rozhoduje o tom, kdo bude začínat a kdo tedy bude mít jaký titul ve druhé fázi hry. Hráč s nejvyšším titulem má možnost vykládáním karet bojovníků v ruce obsadit příslušné pozice v provinciích vyžadující různé kombinace barev (na každé kartě najdete jednoho nebo dva bojovníky různých barev). Pozici v provincii lze získat i pomocí karet koku a to tak, že počet koku musí být minimálně tak vysoký jako hodnota bodů na příslušné pozici. Pokud ano, opět se zahazují příslušné karty a pokládá se kámen vlivu. Obsazením provincie hráč získá počet vítězných bodů na dané pozici. Dále získává první bonusový žeton z provincie, který může využít hned nebo v dalším kole. Pokud ho nevyužije hned, položí bonusový žeton rubovou stranou (pouze ikonka bonusu) před sebe. Během jednoho kola může každý hráč položit maximálně dva kameny vlivu za sebou.

Odhozené karty bojovníků se na rozdíl od karet koku po dobrání balíčku zamíchají a použijí pro další rozdělování karet.

Kromě získávání bodů za jednotlivé pozice se na konci hry počítá 6 bodů navíc za obsazení každé provincie jako takové. Tyto body navíc získá hráč, který má v dané provincii nejvíc kamenů vlivu. Pokud je shoda v jejich počtu, získá body hráč, jehož kámen (kameny) jsou více vlevo (dostal se do provincie dřív).

V každé provincii najdete tři bonusové žetony. Jednak určují kombinaci pro obsazení pozice v provincii a dále umožňují využít jeden ze tří možných bonusů (není je nutno využít ihned):

 • vzít si z balíčku bojovníků jednu kartu
 • zdvojnásobení jednoho určitého bojovníka nebo zisk jednoho koku
 • změna jednoho bojovníka nebo koku na jiného bojovníka nebo koku

Při rozdělování karet i pořadí obsazování provincií hrají roli tituly. Kromě toho mají další schopnosti:

 • Daimyo (vládce provincie) - pokud umístí kámen vlivu, získá hráč další 2 body navíc.
 • Shomyo (vysoce postavený šlechtic) - pokud umístí kámen vlivu, získá hráč další bod navíc.
 • Sensei (učitel) - hráč má během kola možnost jeden kámen vlivu, který v tomto nebo kterémkoliv předchozím kole položil, otočit na druhou stranu se žlutým proužkem nahoru. Tím z jednoho kamene udělá dva.
 • Hatamoto (osobní strážce) - hráč může jednou během kola využít kartu titulu jako jednoho bojovníka kteréhokoliv typu.

Konec hry:

Hra končí dvěma možnými způsoby:

 1. Některý z hráčů položil všechny své kameny vlivu.
 2. Je dobrán balíček karet koku.

Na konci hry je možné ještě využít zbývající karty v ruce a bonusové žetony na jejich úpravu. Za každou jednotku koku hráč získá jeden bod navíc. Vítězem se stává hráč s nejvíce vítěznými body.

Autor: Targanar